Сертификация на заваръчен персонал

Обща информация

А Тест серт” ЕООД (АТС) е акредитирания орган за сертификация на персонал с обхват на акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17024 “Сертификация на лица по изпълнение на неразглобяеми съединения” (заварчици) със Сертификат за акредитация от БСА (Българска Служба за Акредитация). 

Обхватът на акредитацията включва сертификация на заварчици, оператори и спойчици по следните процеси съгласно стандарти (БДС EN ISO 9606-1;   БДС EN ISO 9606-2;  БДС EN ISO 9606-3; БДС EN ISO 9606-4; БДС EN ISO 9606-5; БДС ЕN ISO 14732; БДС EN ISO 13585; БДС EN 13067)

 • Ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди (процес 111);
 • Електродъгово заваряване под слой от флюс с плътен електроден тел (процес 121);
 • Електродъгово заваряване с топящ се електроден тел в инертен защитен газ 
  (МИГ заваряване – процес 131);
 • Електродъгово заваряване с топящ се електроден тел в активeн защитен газ 
  (МАГ заваряване – процес 135);
 • Електродъгово заваряване с топящ се тръбен електроден тел в активен защитен газ  
  (процес 136);
 • Електродъгово заваряване с тръбен електроден тел с метален прах (процес 138);
 • Електродъгово заваряване с нетопящ се волфрамов електрод в инертен защитен газ  (ВИГ заваряване – процес 141).
 • Изпълнителски персонал (лица) за газо-кислородно рязане и заваряване (процес 311).
 • Изпълнителски персонал (лица) по спояване и заваряване на пластмаси: Персонал (лица), изпълняващ спояване; 

Персонал (лица) за заваряване на пластмаси. 

По методите: 

 • Спояване с твърд припой;
 • Заваряване на пластмаси.

За повече информация или ако имате запитване относно издаден сертификат моля се свържете с нас чрез раздел контакти.  През същия раздел може да направите писмени възражения или жалби относно сертификацията на персонал или неправомерно използване на сертификат.

Новини

ВАЖНО! ПРЕХОД ОТ БДС EN 13067:2012 КЪМ БДС EN 13067:2020

Уважаеми клиенти БДС EN 13067:2020 „Персонал за заваряване на пластмаси. Изпит за квалификация на заварчици. Термопластични заварени съединения“ е с нова версия от 21.12.2020.

Моля се свържете с нас, ако желаете информация относно измененията или ако притежавате валиден сертификат издаден съгласно БДС EN 13067:2012.