За нас

А Тест серт

Фирма “А-Тест-Серт” ЕООД бе създадена на 05.08.2002 г. в град София. Целта на фирмата е да предоставя услуги позволяващи на нашите клиенти да подобрят техния проект, продукт или услуга до европейско и/или световно ниво.

Особено ценим нашия екип съставен от специалисти в различни области: водещи специалисти в областта на заваряването, инженерните науки, управление на качеството, строителството, и информационните технологии.

ДЕЙНОСТИ

Сертификация

А Тест серт” ЕООД (АТС) е акредитирания орган за сертификация на персонал с обхват на акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17024: Сертификация на “Изпълнителски персонал по заваряване” (заварчици) със Сертификат за акредитация от БСА (Българска Служба за Акредитация). 

Инженерингови услуги.

Адаптивните ни експертни решения са позволили на А Тест Серт ЕООД да работи  дългогодишно за водещи компании в България.  Решенията ни са допринесли за реализация на значими проекти, както и за реализация на качествена продукция и услуги за външния и за вътрешния пазар.