Надеждни и динамични инженерни услуги


Контакти


Сертификация на персонал по заваряване

Орган по сертификация на персонал

А Тест Серт ЕООД е акредитиран от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17024:2012

Сертификация на персонал

Заварчици – спойчици

Сертификация на заварчици по процеси 111, 121, 131, 135, 136, 138, 141


Сертификация на персонал за газокислородно рязане и заваряване


Сертификация на персонал по спояване (спойчици) процес 912 и заваряване на пластмаса


Инженерни услугиA-Test-Cert

Заваръчни технологии

Заваръчни процедури (WPS, WPQR), технологични анализи и решения

MORE DETAILS


A-Test-Cert

Проджект мениджмънт

Организация и решения за инженерни проекти и процеси

MORE DETAILSA-Test-Cert

Конструкции

Решения за производство, ремонт, монтаж и демонтаж на метални и неметални елементи и контрукции

MORE DETAILS


A-Test-Cert

Инженерингова дейност

В областта на машиностроенето, металообработването, енергетиката, транспорта и строителството

MORE DETAILS


A-Test-Cert

ICT Решение

Специализирани решения спрямо конкретни нужди

MORE DETAILS